کاربر گرامی اتصال دامنه به فضای میزبانی با موفقیت انجام شده است. اگر شما مدیر وب سایت هستید سرویس شما قابل استفاده است. ارتباط با پشتیبانی : support@lmnhost.com